ՆՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ-ՊԱՀՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՈՒՐԱԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, ՄԱՆԿԱՄԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԴՐԱԽՏ ԿԱՄ ԿՅԱՆՔԻ ԲԱՐԵԿԵՑԻԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ, ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԻՑ, «ՀԱՅՐ ՄԵՐ» ԱՂՈԹՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ՏՈՄԱՐՆԵՐ, ԱՊԱՎԻՆԻՐ ՏԻՐՈՋԸ