ՍՈՒՐԲԳՐԱԿԱՆ ԲԱՑԻԿՆԵՐ. ՄՏԵՔ ՆԵՂ ԴՌՆՈՎ

Մտեք նեղ դռնով. ինչքա՜ն լայն է դուռը և ընդարձակ` ճանապարհը, որ դեպի կորուստ է տանում, և բազմաթիվ են նրանք, որ մտնում են դրանով: Ինչքա՜ն անձուկ է դուռը և նեղ` ճանապարհը, որ տանում է դեպի կյանք, և սակավաթիվ են նրանք, որ գտնում են այն (Մատթ. 7.13-14):

Կարդալ նաև՝