ՄՈԳԵՐԻ ԸՆԾԱՆԵՐԸ

Եվ երբ այն տունը մտան, տեսան մանկանը իր մոր` Մարիամի հետ միասին և ընկան ու երկրպագեցին նրան. և բանալով իրենց գանձատուփերը` նրան նվերներ մատուցեցին` ոսկի, կնդրուկ և զմուռս (Մատթ. 2.11):

Ոսկին խորհրդանշում է Քրիստոսի թագավորությունը, կնդրուկը` աստվածությունը, իսկ զմուռսը` մարդկությունը։