ԵԹԵ ՉԼԻՆԵՔ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ ՊԵՍ2

«Արդ, ով իր անձը խոնարհեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա՛ է մեծ: Եվ ով որ Իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, Ի՛նձ կ՛ընդունի: Զգո՛ւյշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարհեք. ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսն Իմ Հոր, որ երկնքում է. որովհետեւ մարդու Որդին եկավ փրկելու կորածը» (Մատթ. 18.4-5, 10-11):